Tư vấn dịch vụ 1: 0986 896 102 (Mr.Nghĩa)
Tư vấn dịch vụ 2: 0986 896 102 (Mr.Hương)

Máy lọc nước Kangaroo

Máy lọc nước RO Kangaroo có tủ KG105
Máy lọc nước RO Kangaroo có tủ KG1056,249,000 đ6,500,000đ

Liên hệ

Máy lọc nước RO Kangaroo có tủ KG104
Máy lọc nước RO Kangaroo có tủ KG1043,840,000 đ4,850,000đ

Liên hệ

Máy lọc nước RO Kangaroo có tủ KG102
Máy lọc nước RO Kangaroo có tủ KG1023,595,000 đ4,550,000đ

Liên hệ

Máy lọc nước RO Kangaroo có tủ KG103
Máy lọc nước RO Kangaroo có tủ KG1033,689,000 đ4,650,000đ

Liên hệ

Máy lọc nước RO Kangaroo có tủ KG106
Máy lọc nước RO Kangaroo có tủ KG1063,775,000 đ5,100,000đ

Liên hệ

Máy lọc nước RO Kangaroo có tủ KG107
Máy lọc nước RO Kangaroo có tủ KG1074,099,000 đ5,200,000đ

Liên hệ

Máy lọc nước RO Kangaroo có tủ KG108
Máy lọc nước RO Kangaroo có tủ KG1084,200,000 đ5,400,000đ

Liên hệ

Máy lọc nước RO Kangaroo lõi ORP KG109
Máy lọc nước RO Kangaroo lõi ORP KG1094,750,000 đ5,800,000đ

Liên hệ

Máy lọc nước Kangaroo có tủ KG116
Máy lọc nước Kangaroo có tủ KG1164,555,000 đ5,200,000đ

Liên hệ

Máy lọc nước Kangaroo có tủ KG117
Máy lọc nước Kangaroo có tủ KG1174,645,000 đ5,300,000đ

Liên hệ

Máy lọc nước Kangaroo có tủ KG118
Máy lọc nước Kangaroo có tủ KG1184,799,000 đ5,500,000đ

Liên hệ

Máy lọc nước Kangaroo có tủ KG128
Máy lọc nước Kangaroo có tủ KG1284,340,000 đ4,990,000đ

Liên hệ

Máy lọc nước Kangaroo không tủ KG102
Máy lọc nước Kangaroo không tủ KG1023,250,000 đ3,900,000đ

Liên hệ

Máy lọc nước Kangaroo không tủ KG103
Máy lọc nước Kangaroo không tủ KG1033,395,000 đ4,000,000đ

Liên hệ

Máy lọc nước Kangaroo không tủ KG104
Máy lọc nước Kangaroo không tủ KG1043,540,000 đ4,500,000đ

Liên hệ

Máy lọc nước Kangaroo không tủ KG105
Máy lọc nước Kangaroo không tủ KG1056,090,000 đ6,200,000đ

Liên hệ

Máy lọc nước Kangaroo không tủ KG106
Máy lọc nước Kangaroo không tủ KG1063,380,000 đ4,800,000đ

Liên hệ

Máy lọc nước Kangaroo không tủ KG107
Máy lọc nước Kangaroo không tủ KG1073,820,000 đ4,900,000đ

Liên hệ

Máy lọc nước Kangaroo không tủ KG108
Máy lọc nước Kangaroo không tủ KG1083,890,000 đ5,200,000đ

Liên hệ

Máy lọc nước Kangaroo không tủ KG109
Máy lọc nước Kangaroo không tủ KG1094,440,000 đ5,400,000đ

Liên hệ

Máy lọc nước Kangaroo không tủ KG118
Máy lọc nước Kangaroo không tủ KG1184,590,000 đ5,250,000đ

Liên hệ

Máy lọc nước Kangaroo không tủ KG117
Máy lọc nước Kangaroo không tủ KG1174,195,000 đ5,050,000đ

Liên hệ

Máy lọc nước Kangaroo không tủ KG116
Máy lọc nước Kangaroo không tủ KG1164,090,000 đ4,950,000đ

Liên hệ